Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Lista przyjętych do klas pierwszych

     Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych  do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

           Do dnia 24 sierpnia br.  na stronie internetowej szkoły opublikujemy przydział języków obcych. Wszyscy uczniowie w liceum uczą się języka angielskiego w grupach międzyoddziałowych. Drugi język obcy jest kontynuacją nauki ze szkoły podstawowej (język niemiecki) albo nauczany jest od podstaw (hiszpański, francuski, rosyjski).

W klasie lingwistycznej wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego
 i hiszpańskiego.

Danuta Szpakowska