Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Zajęcia terenowe w Wielkopolskim Parku Narodowym

W dniach 24-25 kwietnia 2019 roku uczniowie klasy 1e uczestniczyli w zajęciach terenowych w Wielkopolskim Parku Narodowym. Zajęcia odbywały się w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach i były realizowane w ramach projektu edukacyjnego Przygoda z przyrodą – Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym Młodego Odkrywcy” dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Lekcje w terenie podzielone były na dwie tury: jesienną i wiosenną. W ramach jesiennego bloku zajęć zapoznano się z bogactwem form polodowcowej rzeźby terenu, przedstawicielami dendroflory oraz bioróżnorodnością Wielkopolskiego Parku Narodowego i jej z związkami z rzeźbą terenu, glebami, klimatem i działalnością człowieka.

Natomiast wiosenne spotkanie z przyrodą WPN dotyczyło wód powierzchniowych oraz podziemnych i ich zagrożeń, mikroorganizmów jeziornych oraz zanieczyszczeń i rekultywacji wód. Ponadto odbył się blok zajęć dotyczących aspektu wiosennego, czyli o tym dlaczego runo leśne spieszy się zakwitnąć, gdy drzewa i krzewy jeszcze śpią. Wieczorem odbyły się zajęcia z użyciem detektora ultradźwięków do nasłuchu nietoperzy i magnetofonu do głosowej stymulacji sów. Były też warsztaty ukazujące efekty działalności człowieka w WPN w oparciu o analizę mapy sozologicznej.

Zajęcia były prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Wydziału Biologii UAM w Poznaniu.

Małgorzata Buda