Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Warsztaty ArcGIS

W środę 11 marca 2015 roku odbyły się warsztaty prowadzone przez Maksymiliana Ufa z firmy Esri Polska. Głównym celem spotkania było zapoznanie z platformą ArcGIS, która umożliwia gromadzenie i przetwarzanie danych przestrzennych, publikację map oraz tworzenie własnych aplikacji mapowych (Story Maps).

Systemy informacji geograficznej (GIS) to pojęcie bardzo szerokie, odnoszące się do systemów integrujących ze sobą sprzęt i oprogramowanie komputerowe, zasoby ludzkie oraz dane przestrzenne i gotowe procedury operacyjne. Umożliwiają gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie oraz wyświetlanie i szeroko pojętą publikację danych geograficznych, czyli takich, które posiadają odniesienie przestrzenne. GIS pozwala nam na odnajdywanie przestrzennych wzorców w otaczającej nas przestrzeni, a także badanie zależności między jej elementami. Wykorzystuje narzędzia, dzięki którym w prosty sposób można tworzyć własne mapy, wykresy, raporty oraz modele.

Zachęcam do zapoznania się z aplikacjami wykonanymi przez Zespół Edukacji Esri Polska w środowisku ArcGIS Online, m.in.:

Trzęsienia ziemi na świecie

Zmiany terytorialne w Europie w XX wieku

Za panowania Mieszka I

Śladami warszawskiego getta

Renesansowy Szlak Leonarda da Vinci

Aplikacje mapowe są dostępne na: http://edu.esri.pl/skarbnica-wiedzy/nasze-aplikacje

Ponadto serwisy mapowe są dostępne na: http://edu.esri.pl/skarbnica-wiedzy/serwisy-mapowe

Instrukcje do samodzielnego tworzenia aplikacji (Story Maps) dostępne na: http://tnij.org/m6vga69

Do 10 kwietnia 2015 roku trwa konkurs na samodzielnie wykonaną aplikację na platformie ArcGIS.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do szkolnej platformy ArcGIS proszę o kontakt bezpośredni.

Małgorzata Buda

Etykietowanie: