Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

GRONO PEDAGOGICZNE

 

GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2021/ 2022

 
mgr Katarzyna LULKIEWICZ - Dyrektor szkoły - nauczycielka języka polskiego
mgr Danuta SZPAKOWSKA - Wicedyrektor - nauczycielka matematyki
mgr Jolanta MAŁA - Wicedyrektor - nauczycielka matematyki
mgr Elżbieta BARON Kierownik internatu
mgr Joanna BRAUN  Psycholog szkolny
mgr Izabela BARSKA  wychowawca w internacie
mgr Marcin KOSICKI Doradca zawodowy i nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Joanna KACZMAREK  nauczyciel chemii i biologii
mgr Justyna MATERNA nauczycielka chemii
mgr Janina HAŁAJ  wychowawca w internacie
mgr Dorota KRAWCZYK  nauczycielka języka rosyjskiego
dr Marek LASKOWSKI nauczyciel języka niemieckiego
mgr Marta KASPERSKA-KLIKS nauczycielka języka hiszpańskiego
mgr Katarzyna ROZYNEK-EKIERT nauczycielka języka niemieckiego i hiszpańskiego
mgr Iwona JOKSZ nauczycielka języka polskiego
mgr Justyna PAWLICZAK nauczycielka języka polskiego
mgr Paulina PAWLICZAK  wychowawca w internacie
mgr Adrianna GUBERNAT nauczycielka języka polskiego i francuskiego
mgr Anita PACHOLSKA nauczycielka języka polskiego
mgr Maria Jagoda ZAWAL nauczycielka języka polskiego 
mgr Jarosław STAŃKO nauczyciel fizyki, informatyki
mgr Michał RIEDEL nauczyciel fizyki
mgr Magdalena BARTKOWIAK nauczycielka języka rosyjskiego i podstaw przedsiębiorczości
mgr Maria KUBICKA-GUŁA  nauczycielka języka hiszpańskiego
mgr Danuta ARTWIŃSKA nauczycielka języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego
mgr Jewgienija CZEBANIENKO nauczycielka języka angielskiego
mgr Marzena DECHNIK nauczycielka języka angielskiego
mgr Katarzyna WAWRZYŃSKA nauczycielka języka angielskiego
mgr Joanna PIOSIK  nauczycielka języka angielskiego i francuskiego
mgr Joanna OWSIANIKOW nauczycielka języka angielskiego
mgr inż. Marcin KLESSA nauczyciel informatyki i CAD 
mgr Ewa WOLNIK nauczycielka geografii i przyrody
mgr Małgorzata BUDA nauczycielka geografii
mgr Beata BAUTA nauczycielka geografii
mgr Krzysztof NIEBORAK nauczyciel matematyki
mgr Monika KLESSA nauczycielka matematyki 
mgr Weronika KOWALCZAK  nauczycielka matematyki
mgr Magdalena STRAŻYŃSKA nauczycielka matematyki i informatyki
mgr Ewelina FURMANOWICZ  nauczycielka matematyki i informatyki
mgr Renata MAGDANS nauczycielka biologii
mgr Ewa KOWALEWICZ nauczycielka biologii
mgr Szymon PTAK nauczyciel historii, historii i społeczeństwa i podstaw przedsiębiorczości
mgr Piotr TOMALIK  nauczyciel historii
mgr Renata JAROSZ  nauczycielka historii i geografii 
mgr Regina LORENC -POPIÓŁ nauczycielka historii i historii i społeczeństwa
mgr Filip ARNDT nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, historii i  historii i społeczeństwa
mgr Małgorzata ZAREMBA nauczycielka wychowania fizycznego
mgr Iwona KOZŁOWSKA nauczycielka wychowania fizycznego
mgr Damian SADZA nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Mateusz KAZUBSKI nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Krzysztof PIOSIK nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Katarzyna CADER nauczyciel katecheta
mgr Izabela JĄDER nauczyciel katecheta
mgr Beata LIGMA  nauczycielka muzyki
mgr Wioletta ZAREMBA nauczyciel bibliotekarz
mgr Anna-Maria DOMAGALSKA nauczyciel bibliotekarz