Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

e-szkoła Wielkopolska

Projekt „E – Szkoła Moja Wielkopolska” realizowany był w latach 2011 – 2014 przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundacji Edukacji Komputerowej. Projekt ten swoimi działaniami obejmował 105 szkół, w tym 70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących.

W każdym roku szkolnym  w naszej szkole realizowane były trzy projekty w ramach programu „E – Szkoła Moja Wielkopolska”. Zadaniem każdej grupy było wymyślenie i zrealizowanie projektu przy użyciu tabletów, laptopów i innych sprzętów multimedialnych. Wynik zostały zaprezentowane na stronach internetowych a do 1 lipca do 30 września były one poddane ocenie społecznościowej.

Aż trzykrotnie udał się naszym zespołom być wśród najlepszych w Wielkopolsce. W pierwszym roku serca jurorów podbił projekt "CHMIEL" z opiekunem Adrianną Gubernat, w drugim roku największy aplauz zdobył projekt "ZaPaRoWaNi" przygotowany pod opieką Jarosława Stańko, a w 2014 jurorzy docenili "Fifną chałupę" przygotowaną pod opieką Marcina Klessy.

Byliśmy jedyną szkołą, która aż trzy razy świętowała zwycięstwo i wypracowała doposażenie trzech pracowni w tablice interaktywne.