Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Rekrutacja do klas pierwszych 2020/2021

Podanie o przyjęcie do pierwszej klasy liceum należy  dostarczyć     
od 15 czerwca do 10 lipca br.  wybierając jedną z możliwości:

a) przynieść do szkoły,  godziny  przyjmowania  podań  w załączniku;

b) przysłać pocztą na adres szkoły z dopiskiem „podanie o przyjęcie do I klasy”;

c) zeskanowane podanie przesłać mailem na adres
sekretariat@liceum-wolsztyn.edu.pl

W załączniku znajduje się nowy wzór podania o przyjęcie do pierwszej klasy liceum na rok szkolny 2020/2021. Nie wymagamy opinii wychowawcy klasy  i podpisu dyrektora szkoły podstawowej na podaniu. Podanie można wypełnić również na poprzednim wzorze i  nie wypełniać opinii wychowawcy klasy oraz  ocen z pierwszego półrocza klasy ósmej. Podanie o przyjęcie do pierwszej klasy liceum należy  wydrukować, wypełnić czytelnie. Podanie podpisuje kandydat do szkoły i jego rodzice (prawni opiekunowie). Do wniosku  dołączamy życiorys i dwie fotografie podpisane na odwrocie.

Od 26 czerwca do 10 lipca br. do godz. 15.00  należy dostarczyć oryginał
 lub kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Godziny przyjmowania dokumentów w załączniku. Można jednocześnie złożyć podanie  z załącznikami
i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Przyznajemy punkty rekrutacyjne za osiągnięcia podane tylko na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Punktowane są osiągnięcia z lat 2016- 2020.

Od 31 lipca do 4 sierpnia br. do godz. 15.00 należy dostarczyć oryginał
lub kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

12 sierpnia  2020 r.  godz. 10.00 - podanie  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  (strona internetowa szkoły i tablica ogłoszeń w szkole).

 

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r.  do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

19 sierpnia 2020 r.  do godz. 12.00  -podanie  listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
(strona internetowa szkoły i tablica ogłoszeń
w szkole).

W okresie czasowego  ograniczenia funkcjonowania szkół podanie o przyjęcie do szkoły, w tym i załączniki można składać elektronicznie.

 Informacje  tel. 609702550

 Informacje  o rekrutacji   na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu 
 http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/rekrutacja-rok-szkolny-20202021/2020/04/pytania-i-odpowiedzi-rekrutacja-do-publicznych-liceow-ogolnoksztalcacych-technikow-szkol-branzowych-i-stopnia-i-klas-wstepnych-na-rok-szkolny-20202021/