Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Kontakty

 

Nazwisko i imię/ instytucja

Funkcja

Numer telefonu

Lulkiewicz Katarzyna

Dyrektor LO

w Wolsztynie

607 938 432

68 384 34 04 wew.32

Szpakowska Danuta

Wicedyrektor LO

w Wolsztynie

609 702 460

68 384 34 04 wew.36

Mała Jolanta

Wicedyrektor LO

w Wolsztynie

609 702 247

68 384 34 04 wew.38

Sekretariat LO w Wolsztynie

 

68 384 34 04

609 702 550

Katarzyna Bogucka Otto

Pedagog LO w Wolsztynie

68 384 34 04 wew.33

Joanna Braun (piątki)

Marta Dauter (środy)

Psycholog LO w Wolsztynie

68 384 34 04

wew.33

Baron Elżbieta

Kierownik Internatu LO

 w Wolsztynie

68 384 34 04 wew.37

INTERNAT

 

609 002 575

Klessa Marcin

Pracownik służby BHP

68 384 34 04

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolsztynie

 

68 384 20 82

Starostwo Powiatowe

 

68 384 27 00

Policja

 

997-przekieruje na 112

Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie

Dyżurny

68 347 52 00

Infolinia Policja

 

800 120 226

Straż Miejska w Wolsztynie

 

602 754 271

Straż Pożarna

 

998-przekieruje na 112

Straż Pożarna

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie

68 332 40 10

czynny 24 godziny na dobę

Pogotowie ratunkowe

 

999

Telefon alarmowy

 

112

Pogotowie Energetyczne

 

991

Pogotowie gazowe

 

992

Pogotowie ciepłownicze

 

993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

 

994

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

987

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

 

116 111

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

 

22 668 70 00

Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych

 

801 889 880

Telefony zaufania  HIV/AIDS

 

22 692 82 26

800 888 448

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki - Narkomania"

 

800 199 990

Antydepresyjny telefon zaufania

 

22 484 88 01