Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21

WRZESIEŃ 2020

1

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

do 30

Wybory RSU- Kampania wyborcza. Wybór opiekuna RSU

16

Zebranie z rodzicami

Dla rodziców klas pierwszych w formie stacjonarnej, dla rodziców klas drugich i trzecich w formie zdalnej.

do 30

Spotkanie Rady Rodziców

PAŹDZIERNIK 2020

14

Dzień Edukacji Narodowej- Dzień wolny od zajęć dla uczniów.

19-23

Tydzień językowy

21

Dzień otwarty dla rodziców

Forma zdalna lub stacjonarna. Wychowawcy we współpracy z nauczycielami przedmiotów umawiają na spotkanie rodziców.

LISTOPAD 2020

1

Wszystkich Świętych

6

Dzień Patronki Szkoły

6

IX Licealne Śpiewanie Niepodległej

11

Narodowe Święto Niepodległości.  Dzień wolny dla uczniów i nauczycieli

23-27

Tydzień językowy

23

Wystawienie ocen proponowanych do 15.00

25

Zebranie z rodzicami.

Przekazanie informacji o ocenach proponowanych

od 30

Próbna matura. Tylko w formie stacjonarnej

GRUDZIEŃ 2020

16

Wystawienie ocen śródrocznych

18

Koniec I półrocza

23-31

Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ 2021

1

Nowy Rok

6

Święto Trzech Króli

13

Zebranie z rodzicami. Podsumowanie pierwszego półrocza

23

Studniówka

LUTY 2021

4

Połowinki kl. 2 LO3

15-28

Ferie zimowe

MARZEC 2021

22

Wystawienie ocen proponowanych w klasach trzecich

24

Zebranie z rodzicami.  Informacja o ocenach proponowanych w klasach trzecich

29-31

Rekolekcje

KWIECIEŃ 2021

1-6

Wiosenna przerwa świąteczna

21

Wystawienie ocen przewidywanych w klasach trzecich

23

Sprawdzian o podwyższenie oceny

23

Wystawienie ocen rocznych w klasach trzecich

30

Zakończenie roku szkolnego w klasach III

MAJ 2021

3

Święto Konstytucji Trzeciego Maja

od 4

Matura

4-7

Dni wolny od zajęć dla uczniów klas pierwszych i drugich

24

Wystawienie ocen proponowanych w klasach 1-2

27

Zebranie z rodzicami. Przekazanie informacji o ocenach proponowanych

CZERWIEC 2021

3

Boże Ciało

4

Dzień wolny od zajęć dla uczniów klas pierwszych i drugich

16

Wystawienie ocen przewidywanych do 15.00

18

Sprawdzian o podwyższenie oceny

18

Wystawienie ocen rocznych do 15.00

21

Konferencja klasyfikacyjna

23

Dzień Sportu

23

Połowinki klas II LO4

24

Dzień Małej Turystyki

25

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021