Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Supermatematyk 2012/2013

Regulamin XI edycji Wielkopolskiego Konkursu Matematycznego
Supermatematyk
2012/2013
1.Cele konkursu:

  • popularyzacja matematyki wśród młodzieży,
  • powszechny udział uczniów w konkursie,
  • rozbudzanie i rozwijanie  zainteresowań matematycznych,
  • doskonalenie umiejętności matematycznych,   
  • motywowanie uczniów do systematycznej pracy,
  • wyłonienie talentów matematycznych.

2. Adresaci:

  • uczniowie klas pierwszych i drugich liceów ogólnokształcących i liceów profilowanych

      oraz pierwszych, drugich i trzecich technikum i szkół zawodowych.
3. Organizatorzy konkursu:

  • doradcy metodyczni oraz nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych: Poznań - Ewa Gałęska , Gniezno - Renata Toboła, Śrem – Katarzyna Sadzikowska, Gorzów - Dorota Czarnecka, Szamotuły - Ewa Wieczorek, Piła - Jerzy Radke,  Kościan – Dariusz Kinal i Anna Kwaśniewska, Września – Dorota Klechammer, Konin – Iwona Szczerbakowska, Wolsztyn –  Danuta Szpakowska.

Główną siedzibą konkursu jest Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, ul. Rybaki 17.
 W przypadku pytań, problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami regionalnymi.  
4. Terminy kolejnych etapów konkursu:                                                                                                                                                                                     
 październik:
Eliminacje szkolne  - o terminie  i sposobie eliminacji decyduje szkoła. Wskazane, by w eliminacjach szkolnych uczestniczyli wszyscy uczniowie.
Szkolny opiekun konkursu zgłasza szkołę - wypełnia formularz zgłoszeniowy i przesyła imienną listę uczestników - wypełnia otrzymaną tabelę do regionalnego organizatora najpóźniej do 5 listopada. Każdą szkołę ( typ szkoły ) liczącą do 100 uczniów w danym typie szkoły i poziomie może reprezentować najwyżej 5 osób, a w przypadku większej liczby uczniów do 5%. Zgłoszenie lub udział większej liczby uczniów powoduje dyskwalifikację szkoły. Liczymy oddzielnie klasy pierwsze w liceum, w technikum i w szkole zawodowej oraz klasy drugie w liceum, razem drugie  i trzecie w technikum oraz razem drugie i trzecie w szkole zawodowej.
24 listopad                                                                                                                                                                                       Eliminacje powiatowe - odbywają się  w wybranej  szkole każdego powiatu  
oraz w III i w VI Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu.
 
marzec                                                                      
Finał powiatowy - odbywa się  w wybranej  szkole każdego powiatu  oraz w III Liceum
Ogólnokształcącym w Poznaniu.
marzec - kwiecień
Zakończenie etapu powiatowego – o odbyciu  i  charakterze imprezy decydują organizatorzy
regionalni oraz lokalne władze.
kwiecień:
Finał wielkopolski - odbywa się w VI Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu.
czerwiec:
Zakończenie konkursu i wręczenie nagród.                                                                                                                                  5. Organizacja etapów międzyszkolnych:
- Uczniowie przychodzą na zawody z nauczycielem, który wchodzi w skład komisji nadzorującej przebieg konkursu i poprawiającej prace bezpośrednio po jego zakończeniu. (Jeżeli reprezentacja szkoły liczy  ponad 15 uczniów, w pracach komisji bierze udział dwóch nauczycieli danej szkoły.)
- Uczniowie przynoszą ze sobą przybory do pisania, przyrządy geometryczne, kartki w kratkę formatu A4, kalkulator.
- Prace są kodowane.
- Uczniowie rozwiązują zadania testowe oraz otwarte w czasie 120 minut w etapach powiatowych i 150 minut w finale.
- Do kolejnego etapu konkursu zostaje zakwalifikowanych minimum 25% najlepszych uczniów ale nie więcej niż 60% startujących.
6. Obowiązujące treści programowe:
Klasa I – wszystkie treści obowiązujące w gimnazjum oraz wskazane działy z klasy pierwszej:
- grudzień - liczby rzeczywiste,
- marzec – własności funkcji, przekształcanie wykresów funkcji, funkcja liniowa, nierówności liniowe
- kwiecień – zastosowanie trygonometrii w planimetrii
Klasa II - treści obowiązujące w gimnazjum (bez brył) i w klasie pierwszej oraz:
- grudzień – dochodzi funkcja kwadratowa,
- marzec – dochodzą wielomiany i wyrażenia wymierne,
- kwiecień – dochodzi trygonometria z twierdzeniem sinusów i kosinusów.
Podane treści nie dotyczą szkół zawodowych, w których zawsze obowiązuje materiał           z gimnazjum, a w finale klas drugich i trzecich dochodzi funkcja kwadratowa.
7. Wyniki końcowe:
O końcowej klasyfikacji finału powiatowego decyduje suma  punktów z eliminacji i finału. O wyniku wielkopolskiego finału decydują tylko punkty zdobyte w finale. W przypadku takiej samej liczby punktów o miejscu decyduje wynik powiatowy, a jeśli i on jest tak  sam uczniowie zdobywają to samo miejsce.
8. Nagrody:
Za pierwsze miejsce uczniowie oraz szkoły otrzymują puchary. Kolejne miejsca nagradzane są               drobnymi upominkami w zależności od hojności sponsorów.