Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Sprawdzian z planimetrii klasa 2a

Planimetria klasa druga

 1. Przekształcenia izometryczne.
 2. Przesunięcie równoległe.
 3. Symetria osiowa.
 4. Symetria środkowa.
 5. Przystawanie figur. Przystawanie trójkątów.
 6. Jednokładność płaszczyzny .
 7. Podobieństwo płaszczyzny.
 8. Podobieństwo figur. Podobieństwo trójkątów.
 9. Twierdzenie Talesa.
 10. Oś symetrii figury, środek symetrii figury.
 11. Zastosowanie podobieństwa trójkątów i cech przystawania trójkątów do dowodzenia twierdzeń.

Proszę rozwiązać zadania z załączonego pliku.