Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Bezpieczna szkoła. Bezpieczny uczeń.

Na początku roku szkolnego 2012/2013 nasze liceum przystąpiło do projektu i jednocześnie konkursu

 

„Bezpieczna szkoła. Bezpieczny uczeń”

 

który został objęty patronatem Redakcji miesięcznika Perspektywy Europejskie oraz Fundacji Państwo Obywatelskie. Komitet Honorowy stanowią Minister Edukacji Narodowej, Minister Sprawiedliwości, Przedstawiciele Sejmu i Senatu, Przedstawiciele Stowarzyszeń Nauczycielskich, Przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, Komendant Główny Policji, Rektorzy i Dziekani uczelni oraz wydziałów pedagogicznych, Naukowcy oraz Przedstawiciele organizacji obywatelskich i samorządów terytorialnych.

 

Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

 

Tegorocznym hasłem konkursu jest:

 

Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.

 

 

Co działo się w szkole?

Debaty, prezentacje, konkursy na tematy:

 

Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące

niepełnosprawność.

 

 Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej,

 a zwyczaje szkolne.

 

Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?

Prezentacja 1.

Prezentacja 2.

Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak

się bronić przed wciśnięciem do „paczki”. Zaproszono do realizacji tego tematu

 rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie –

Pana Wojciecha Adamczyka.

 

Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub

środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa

społecznego lub „eurosieroctwa”, gdzie szukać pomocy?

Zaproszono do realizacji tego tematu

Panią Barbarę Szramka – Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie.

 

Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia ….

Zaproszono do realizacji tego tematu Prokuratora Sądu Rejonowego w Wolsztynie

 Pana Jakuba Jądera

 

 

 

Przeprowadzono ankietę wśród losowo wybranych uczniów naszej szkoły

 dotyczącą bezpieczeństwa i dyskusję panelową z udziałem uczniów rodziców,

 nauczycieli i dyrekcji szkoły .

 

Przeprowadzono szkolny konkurs nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole,

 rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi.

 

Przeprowadzono zajęcia związane z cyberprzestępczością z udziałem

 podinspektora Ryszarda Piotrowskiego, biegłego sądowego przy Sądzie

 Okręgowym we Wrocławiu,

z zakresu technik komputerowych i przestępczości komputerowej

 

Przeprowadzono ogólnoszkolną debatę:

„Czy w Polsce należy wprowadzić karę śmierci”

 

Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie konkursu, ale już dziś możemy powiedzieć,

 że założony cel projektu został osiągnięty