Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Kontakty

 

Nazwisko i imię

Funkcja

Numer telefonu

Lulkiewicz Katarzyna

Dyrektor LO

w Wolsztynie

607 938 432

68 384 34 04 wew.32

Szpakowska Danuta

Wicedyrektor LO

w Wolsztynie

609 702 460

68 384 34 04 wew.36

Mała Jolanta

Wicedyrektor LO

w Wolsztynie

609 702 247

68 384 34 04 wew.38

Sekretariat LO w Wolsztynie

 

68 384 34 04

609 702 550

Katarzyna Bogucka

Pedagog LO

w Wolsztynie

68 384 34 04 wew.33

Joanna Braun

Psycholog LO

w Wolsztynie

68 384 34 04

Baron Elżbieta

Kierownik Internatu LO w Wolsztynie

68 384 34 04 wew.37

Klessa Marcin

Społeczny Inspektor Pracy

Pracownik służby BHP

68 384 34 04

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolsztynie

 

68 384 20 82

Starostwo Powiatowe

 

68 384 27 00

Policja

 

997

Straż Pożarna

 

998

Pogotowie ratunkowe

 

999

Telefon alarmowy

 

112

Pogotowie Energetyczne

 

991

Pogotowie gazowe

 

992

Pogotowie ciepłownicze

 

993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

 

994

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

987

Infolinia Policja

 

800 120 226

Straż Miejska w Wolsztynie

 

602 754 271

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

 

116 111

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

 

22 668 70 00

Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych

 

801 889 880

Telefony zaufania

HIV/AIDS

 

22 692 82 26

800 888 448

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki - Narkomania"

 

800 199 990

Antydepresyjny telefon zaufania

 

22 484 88 01