Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Warsztaty geologiczne

W piątek 10 kwietnia 2015 roku uczniowie klas drugich realizujących program nauczania z geografii na poziomie rozszerzonym uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez dr Roberta Radaszewskiego i mgr Agnieszkę Smaga z Pracowni Geologii Inżynierskiej i Geotechniki Instytutu Geologii WNGiG UAM w Poznaniu.

Warsztaty terenowe zostały poprzedzone wykładem dr R. Radaszewskiego pt. Dlaczego badamy grunty przy budowie autostrad czy domów jednorodzinnych? Natomiast wykład mgr A. Smaga nt. budowy geologicznej Wolsztyna dotyczył m.in. Wału Wolsztyńskiego - wypiętrzenia południowej strefy fałdowań waryscyjskich w obrębie Monokliny Przedsudeckiej. Podczas zajęć terenowych istniała możliwość poznania metod badań podłoża takich jak: wiercenie przy użycia świdra, sondowanie przy użyciu lekkiej sondy dynamicznej, badanie zawartości węglanu wapnia w skałach przy użyciu kwasu solnego czy próba wałeczkowania. Ponadto można było zapoznać się z bogatą kolekcją skał osadowych typowych dla Wielkopolski. 

 

 

Uczniowie zapoznali się również z ofertą kierunków kształcenia w Instytucie Geologii WNGiG UAM: 

http://ig.amu.edu.pl/dla-kandydata/dla-kandydata/aktualnoci

 

Małgorzata Buda