Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Space

 

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2018 roku

Poniżej zamieszczamy do pobrania formularz deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku 2017.

Załącznik  1a:

Deklaracja dla:(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2016/2017 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego, (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016, (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015

 

/deklaracja1a.pdf

 

Załącznik 1d:

Deklaracja dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów

/deklaracja1d.pdf